Ekonomi Haberleri - Güncel Kurlar ve Kripto Paralar

Mutlaka Anlamanız ve Bilmeniz Gereken Yaygın Finansal Risk Çeşitleri

0 48

Finansal risk olarak sınıflandırabilen birkaç risk türü vardır. En yaygın finansal risk türleri arasında likidite riski, kredi riski ve piyasa riski yer almaktadır.
Farklı bağlamlarda çok sık kullanılmasına rağmen, risk bir sonucun planlandığı gibi gerçekleşmeme olasılığıdır. Finansal anlamda risk, yatırımcıların, hissedarların ya da diğer mali paydaşları para kaybetme olasılığı veya tehlikesidir.
Her yatırımcının mutlaka bilmesi gereken beş ana finansal risk türü vardır. Bunlar piyasa riski, kredi riski, faiz oranı riski, likidite riski ve operasyonel risktir. Bu riskler, tahvil ve hisse senedi gibi belli başlı yatırımlar, uluslar arası ticaret ve tüketici finansmanı dahil olmak üzere birçok yönde etkiye sahiptir.
Riskler, genel olarak ekonomik şartlar ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse durgunluk sonrasında, kredi riskleri ve piyasa riskleri oldukça yükselir. Misal Merkez Bankası ekonomiyi bu durgunluktan kurtarabilmek için faiz oranlarını değiştirdiğinde, faiz oranı riski doğar. Yine piyasalarda geleceğe yönelik olumsuz algılar likidite riskine örnek verilebilir.

Operasyonel Risk
Operasyonel riskin tanımına örnek vermek gerekirse, herhangi bir şirketin faaliyetlerini belli bir alanda ya da sektörde gerçekleştirmeye çalıştığı durumlarda karşılaşacağı tehlikeler ve belirsizliktir. Bir şirketin politikalarının, iç uygulamalarının ve sistemlerinin riski, işletme zorlukları ya da piyasa koşulları nedeni ile meydana gelebilecek zararları önleyebilmek için yeterli değildir. Bu tip eksiklikler, riskin raporlanmasından ya da alım satım personeli üzerindeki kontrol eksikliğinden doğabilir. Operasyonel riskin kesin olarak kredi riskinden ya da piyasa riskinden daha net bir şekilde tanımlanması zor olsa da, birçok şirket tarafından son zamanlarda yüksek oranda duyurulan zararların bir kısmına sebebiyet verdiği düşünülmektedir.


Faiz Oranı Riski
Faiz oranı riski, sabit gelire sahip menkul kıymetlerin beklenmedik faiz oranı değişikliklerinin bir sonucu olarak zarar görme ihtimalini ifade eder.


Likidite Riski
Likidite riski, belli bir dönemde belli büyüklükteki varlıkları, varlığın fiyatını olumsuz gönde etkilemeden satamama yada satın alamama riskidir.


Piyasa Riski
Piyasa riski, olumsuz fiyat dalgalanmalardan doğan, finansal yatırımlardaki zarar riskidir.


Kredi Riski
temerrüt riski ta da kredi riski karşı tarafa karşı finansal olan yükümlülüklerin gününde ve zamanında yerine getirilememesi durumunda, bir maddi zararın ortaya çıkması durumudur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.